www.Ladyboy.su

จาวาสคริปท์ถูกปิดแล้วในเบราว์เซอร์ โปรดเปิดใหม่ ทำอย่างไร.
Group

กรุณาอธิบายคำถามของคุณโดยละเอียด เขียนขื่อและอีเมล์เพื่อแจ้งปัญหา

เขียนถึงทีมสนับสนุน

เนื้อหา

 1. บริหารหาคู่ออนไลน์ระดับโลก (“เว็บไซต์”) คือหนึ่งในบริการความบันเทิงและการสื่อสารที่ครองครองและดำเนินการโดย Mamba CJSC (“Mamba”)
 2. ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) สามารถนำไปประยุกต์ใช้กัยการใช้เว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่การโพสต์ อีเมล์ ข้อความและการสื่อสารที่กระทำขึ้นบนหรือสำหรับเว็บไซต์ เฉกเช่นเดียวการการบริการอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันและดำเนินการโดย Mamba (“การสื่อสาร”).
 3. ในการใช้เว็บไซต์นี้และบริการของเว็บ คุณยืนยันว่ามีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์และรับผิดชอบในการยินยอมต่อข้อตกลงเหล่านี้
 4. เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้
 5. หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่พึงใช้เว็บไซต์และไม่พึงใช้บริการอื่นใดของเว็บไซต์(“การสื่อสาร”)
 6. Mamba มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ได้หากจำเป็น ข้อกำหนดที่ได้รับการทบทวนใหม่นี้พึงมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากคุณได้เข้าใช้ https://www.mamboo.com/tips/?tip=Conditions.
 7. ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณจะต้องรับผิดชอบว่ามีความสามารถด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร อีเมล์และการใช้เว็บ รวมไปถึงยอมรับว่า Mamba นั้นมิได้เป็นตัวแทนหรือหลักประกันว่าเว็บไซต์นั้นพึงทำงานกับระบบของคุณ
 8. Mamba ร่วมมือกับบริษัทในเครือ World of Dating จำกัด (บริษัทอังกฤษ จดทะเบียนเลขที่ 06992957 เลขที่ 26 ถนนโวรอนโซว ลอนดอน NW8 6QE ประเทศอังกฤษ) และบริษัทอื่นๆในบางครั้ง เพื่อที่จะช่วยทำให้การนำส่งเนื้อหาไปให้คุณนั้นง่ายขึ้นและเพื่อสะสมการชำระเงิน

การใช้เว็บไซต์

 1. พึงใช้เว็บไซต์เพื่อการความเป็นส่วนตัว ไม่ใช่การค้าและใช้สำหรับตัวคุณเอง
 2. ไม่พึงนำสิทธิหรือใบอนุญาตที่มีไปให้ผู้อื่นโดยปราศจากคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Mamba’s
 3. พึงรับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามประเด็นดังต่อไปนี้:
  • ใช้เว็บไซต์เพื่อการค้าหรือจุดประสงค์ทางธุรกิจ;
  • ใช้การเข้าถึงเว็บไซต์หรือการรวบรวมข้อมูลจากไซต์เพื่อจุดประสงค์ในการส่งอีเมล์ที่ไม่ได้รับเชิญจำนวนมาก ข้อความ ฯลฯ;
  • ใช้ธุรกรรมหรือเสนอให้ทำธุรกรรมกับผู้ใช้ท่านอื่นโดยปราศจากความยินยอมจาก Mamba ที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการใดๆ หรือหากใช้เว็บไซต์เพื่อแจกจ่ายโฆษณาหรือการชวนเชื่อที่ผิดกฎหมาย
 4. ไม่พึงเผยแพร่อีเมล์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลิงค์และรายละเอียดติดต่ออื่นๆ บนเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ลิขสิทธิ์ สิทธิจากการออกแบบ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิบัตร และสิทธิต่างๆที่ได้มาจากการประดิษฐ์คิดค้น วิธีการทำสิ่งต่างๆ ชื่อทางการค้าและธุรกิจ ความลับทางการค้รและเครื่องหมายการค้า (ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) และแอพพลิเคชั่นใดๆ (“สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา ”) ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ ครอบครองและได้รับสิทธิในการดำเนินงานโดย Mamba หรือได้รับการอนุญาตต่อ Mamba เว้นเสียแต่ว่าได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิทั้งหมดที่กล่าวมาของ Mamba จึงมีผลบังคับใช้และสงวนไว้โดยนัยนี้
 2. คุณไม่ควรและประกันที่จะไม่กระทำการ:
  • เจาะข้อมูล หรือพยายามเจาะข้อมูล แจกจ่าย ปรับปรุง ส่งต่อ นำเนื้อหาของเว็บไซต์กลับมาใช้ใหม่หรือข้อมูลที่บรรจุสำหรับจุดประสงค์ใดๆนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น;
  • ใช้เว็บไซต์สำหรับจุดประสงค์ด้านสาธารณะหรือด้านการค้าโดยปราศจาค Mamba ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร;
  • จัดหาลิงค์ไฮเปอร์เท็ค ลิงค์ UR ทักษะด้านกราฟฟิก ไฮเปอร์ลิงค์หรือการเชื่อมต่อโดยตรงอื่นๆเพื่อแสวงหากำไรหรือผลด้านอื่นโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า;
  • แสดง ตีพิมพ์ คัดลอก โพสต์หรือใช้เว็บไซต์และข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า;
  • กระบวนการหรือการใช้เว็บไซต์และข้อมูลที่บรรจุอยู่ในนั้นนอกเหนือจากที่พึงกระทำเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือใช้หรือประมวลข้อมูลที่บรรจุอยู่ในนั้นในทางที่จะสร้างความอยุติธรรมให้เกิดขึ้น;
  • ล้มเหลวที่จะผูกมัดต่อการแจ้งเตือนด้านลิขสิทธิ์และสิทธิในการครอบครองอื่นๆที่บรรจุในบนเว็บไซต์
 3. พึงมอบสิทธิ์ที่มิได้มีความเฉพาะต่อ Mamba (ใบอนุญาตที่มิได้มีความเฉพาะและเรียบง่าย) เพื่อสร้างใหม่ แจกจ่าย แปล หรือทำซ้ำ และรวมถึงอุปกรณ์ในการสื่อสารที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์หรือส่งต่อไปยัง Mamba ในทางอื่น โดยการโอนเงินออนไลน์หรือในวิธีการที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ใครก็ตามสามารถเข้าถึงได้ออนไลน์ในเวลาใดและที่ไหนก็ได้ที่พวกเขาเลือก (สิทธิที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน) และยังยินยอมต่อการเปิดเผยข้อมูลและการใช้รูปภาพของคุณในอากสต่อไปหากข้อมูลหรือรูปภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโพสต์ที่คุณได้ไพสต์บนเซ็บไซต์หรือส่งผ่าน Mamba โดยวิธีการใดก็ตาม

เว็บไซต์

 1. เว็บไซต์ของฝ่ายที่สามที่บรรจุลิงค์จากเว็บไซต์ซ่งไม่ได้รับการรับรองหรือตรวจสอบโดย Mamba คุณพึงรับความเสี่ยงจากการใช้หรือเข้าถึงด้วยตัวคุณเอง
 2. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ออกให้คุณนั้นเป็นของส่วนบุคคลเพื่อที่จะช่วยให้คุณใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นและไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Mamba ก่อน
 3. ในกรณีที่คุณเชื่อว่ารหัสผ่านนั้นได้รับการเปิดเผย พึงแจ้งต่อ Mamba โดยทันทีเนื่องจากคุณต้องรับผิดชอบในการกระทำที่ผิดพลาดของรหัสผ่านของงคุณ Mamba จะไม่รับผิดชอบใดๆ
 4. การสื่อสารผ่านอีเมล์ทั้งหมดที่ส่งโดย Mamba และการแนบไฟล์ไว้ก่อนหน้านั้นมีเป้าประสงค์เพียงอย่างเดียวต่อ ผู้รับ และ/หรือ คนที่รับมอบอำนาจให้รับอีเมล์นั้น
 5. Mamba และเว็บไซต์อาจสร้างอีเมล์อัตโนมัติสำหรับจุดประสงค์ในการกระจายข้อมูลและ /หรือเพื่อความบันเทิง เมื่อใช้เว็บไซต์ แล้วคุณตกลงและยินยอมที่จะรับข้อความเหล่านี้และไม่ใช่การสื่อสารผ่านอีเมล์ทุกฉบับจะเป็นของแท้

การสื่อสาร

 1. Mamba นั้นมีส่วนเกี่ยวพันธ์กับธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงและข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนร่วมในการส่งผ่าน เก็บ นำกลับมา เป็นเจ้าภาพ ฟอร์แมทหรือแปลการสื่อสารกับบุคคลที่สามโดยปราศจากการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของการสื่อสารใดๆสื่อมีไว้เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารเท่านั้น
 2. คุณตกลงที่จะยอมรับว่า Mamba จะไม่รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาของการสื่อสารบนเว็บไซต์ ซึ่งมีให้ไว้เป็นพื้นฐานว่า Mamba มิได้บังคับให้มีการใช้ข้อบังคับหรือการตัดสินเนื้อหาหรือสื่อต่างๆที่โพสต์อยู่ภายใน
 3. ความคิดเห็นที่แสดงอยู่ใน การสื่อสาร คือความเห็นของปัจเจกและไม่ใช่ของทีมงามของ Mamba เว้นเสียแต่ได้รับการระบุไว้โดย Mamba โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่จำกัดอยู่ข้างต้น Mamba จะไม่รับผิดชอบต่อและปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายเกี่ยวกับความเห็น แนวคิดหรือถ้อยแถลงที่แสดงใน การสื่อสารใดๆ
 4. Mamba จะไม่เป็นตัวแทนหรือประกันในความถูกต้อง ความแม่นยำหรือความชอบธรรมของข้อมูลและวัสดุใดๆที่บรรจุอยู่ภายใน ส่วนของ การสื่อสาร ของเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายอันเป็นผลจากการใช้วัสดุหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ
 5. ในกรณีที่คุณไม่พึงพอใจกับเนื้อหาที่พบในส่วนของ การสื่อสาร บนเว็บไซต์ สามารถติดต่อมาที่ Mamba ได้
 6. Mamba ขอสงวนสิทธิ์ในการลบทิ้งทั้งหมด ลบทิ้งบางส่วนหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของ การสื่อสาร โดยใช้ดุลยพินิจของทีมงานพียงผู้เดียว
 7. Mamba สามารถใช้ข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆ ที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์ได้โดยสาธารณะ (เช่น ผู้ใช้ท่านอื่นอาจสามารถเห็นข้อมูลและ /หรือเนื้อหาได้) สำหรับจุดประสงค์เพื่อรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการพัฒนาสื่อโฆษณา การใส่สื่อสิ่งพิมพ์ลงในเว็บไซต์ของคู่ค้าของ Mamba และอื่นๆที่มีเป้าประสงค์ใกล้เคียงกันนี้
 8. คุณเห็นด้วยที่จะรับผิดชอบในการไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อการณ์บางอย่าง หรือโพสต์หรือส่งต่อแถลงการณ์ สื่อหรือการสื่อสารใดๆที่:
  • ผิดกฎหมายหรือทำให้เกิดการลุกฮือของการรับผิดชอบทางกฎหมายของภาคประชาชนหรือเชิงอาชญกรรม;
  • ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายที่สาม;
  • บรรจุสิ่งที่อันตรายเชิงเทคนิคใดๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์: ไวรัส ม้าโทรจัน หนอน ลอจิคบอมบ์ หรือซอฟแวร์ที่ทำให้ผิดปกติหรือข้อมูลที่เป็นอันตราย;
  • เป็นหรือสามารถตีความได้ว่าเป็นการทารุณ ลามกอนาจาร รุนแรง หมิ่นประมาท เป็นความเท็จ แบ่งแยก รุนแรง หยาบโลน ยั่วโทสะ เหยียดสีผิว ในทางใดก็ตามหรือสร้างความก่อกวนให้กับผู้อื่น;
  • อาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นการตลาดหรือการสื่อสารเพื่อการค้าหรือโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่นอกเหนือจากของ Mamba บนเว็บไซต์;
  • โปรโมตกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การก่อการร้าย การร้องขอ การพนันหรือการขายยาตามใบสั่งยา ยาเสพย์ติดหรืออาวุธ;
  • มีจุดประสงค์ที่เน้นเด็กอายุต่ำกว่า 18 หรือมองหาหรือพยายายามที่จะจัดการให้มีการนัดพบกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ด้วยจุดประสงค์ที่จะทำร้ายหรือ อาจมีการนัดพบที่อาจมีเป้าหมายหรือผลตามมาดังกล่าว;
  • บรรจุสื่อต้องห้าม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ รหัสผ่าน ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลลับของรัฐบาลหรือกองทัพหรือข้อมูลลับสุดยอกต่อบุคคลอื่นใด;
  • นำเว็บไซต์หรือ Mamba เข้าสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือร้องขอ เชิญชวน ให้กำลังใจ ต่อสู้เพื่อหรือปลุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป
 9. คุณตกลงที่จะจ่ายค่าเสียหายและไม่ให้ Mamba รับผิดชอบต่อการประกันตามกฎหมายซึ่งอาจมีได้เมื่อคุณใช้บริการของ Mamba และ การสื่อสารของคุณ

นโยบายในการยกเลิก

 1. Mamba เปิดโอกาสให้คุณชำระค่าบริการให้กับบริการเฉพาะที่นำเสนอบนเว็บไซต์ บริการเหล่านี้นรวมถึงโอกาสต่างๆที่จะค้นหาและพบกับบุคคลต่างๆเพิ่มเติม สร้างโปรไฟล์ตามที่คุณต้องการและยกระดับโปรไฟล์ให้มีคนค้นเจอได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น Mamba ยังนำเสนอความสามารถในการเล่นเกมที่หลากหลายบนไซต์ บริการทั้งหลายเหล่าสามารถซื้อได้หลังจากคุณได้ลงทะเบียน และสามารถสมัครใช้บริการบางบริการได้ในหลายช่วงเวลา เมื่อคุณได้ชำระค่าบริการไปแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
 2. คุณอาจยกเลิกการสมัครบริการใดๆในเวลาใดก็ได้ขณะที่อยู่ในช่วงระยะเวลาของการสมัครหรือการต่ออายุโดยการติดต่อ ทีมสนับสนุนที่อยู่บนหน้าสมาชิกและให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ การสมัครของคุณจะถูกยกเลิกในตอยท้ายของระยะเวลาที่คุณได้ชำระไป และคุณจะไม่ได้รับเงินคืนในจำนวนวันที่เหลืออยู่ของระยะเวลาที่สมัครไปแล้ว

โปรดสังเกต:

พึงรับความเสี่ยงจากการใช้เว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง เป็นความเสี่ยงที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุคคลที่ใช้อินเตอร์เน็ตนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนกับที่บอกไว้ในชีวิตจริง ผู้ใช้จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่อาจมีคนที่ให้ข้อมูลหรือประพฤติตัวในแบบที่ ไม่น่าเชื่อถือ ทำให้เข้าใจผิด ไม่เคารพกฎหมายหรือผิดกฎหมายได้ Mamba ไม่มีวิธีการใดที่จะบอกได้ว่าถ้อยแถลงที่กระทำโดยผู้เข้าชมนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นและพึงใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจกระทำการใดๆ

เมื่อใช้เว็บไซต์และบริการจากเว็บไซต์แล้วนั้น ถือได้ว่าคุณยอมรับว่านี่คือกรณีที่อาจเกิดขึ้นและยอมรับความเสี่ยวที่เกี่ยวเนื่องกัน Mamba ขอร้องให้ผู้ใช้ระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว อันรวมไปถึง นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ทำงานและสถานที่สาธารณะอื่นๆซึ่งพบได้บ่อย

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

 1. ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างเกี่ยวกับลูกค้าที่เราทำการรวบรวม?

  ข้อมูลที่เรารับทรายจากลูกค้าช่วยให้เราสามารถสร้างความเป็นส่วนตัวและพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ด้านล่างนี้คือชนิดของข้อมูลที่เราทำการรวบรวม:

  ข้อมูลที่คุณให้กับเรา: เรารับและเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆที่คุณใส่เข้ามาในเว็บไซต์หรือให้เราจากทางใดทางหนึ่ง คุณได้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เมื่อลงทะเบียนบนเว็บไซต์ การค้นหา การโพสต์ การเข้าร่วมแข่งขันหรือตอบคำถาม การเข้าร่วมในการสนทนาหรือขอเข้าเป็นสมาชิก การสื่อสารกับทีมสนับสนุน ข้อมูลบางอย่างที่ให้ไว้เป็นข้อบังคับในการลงทะเบียนกับเว็บไซต์และรับเอาการเข้าถึงช่องทาง การสื่อสาร (ชื่อจริง อีเมล์แอดเดรส เพศ วันเกิด และเมืองที่คุณอาศัยอยู่ ) เรามีความสามารถในการเก็บรักษารายละเอียดการติดต่อของคุณถ้าคุณใส่ลงไปในเว็บไซต์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ก็ตาม คุณยังสามารถให้ข้อมูลเมื่อคุณทำการค้นหาบุคคล; ให้ข้อมูลในบัญชีของคุณ; สื่อสารกับเราผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือวิธีการอื่น; ตอบคำถามหรือฟอร์มการแข่งขันให้สมบูรณ์; ใช้บริการอื่นๆของเรา ผลจากการกระทำดังกล่าว คุณอาจจะสามารถให้ข้อมูลอาทิชื่อ, ที่อยู่, และหมายเลขโทรศัพท์; ข้อมูลเครดิตการ์ด; เนื้อหาของอีเมล์ถึงเรา; คำอธิบายส่วนบุคคลและรูปถ่ายในบัญชีของคุณ; และข้อมูลทางการเงิน คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางส่วน แต่หลังจากนั้นแล้วคุณอาจะไม่สามารถรับประโยชน์จากคุณลักษณะอีกหลากหลายประการได้ เราใช้ข้อมูลที่คุณให้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเพื่อสนองตอบต่อข้อเรียกร้องของคุณ ทำให้เว็บไซต์เป็นไปในแบบที่คุณต้องการ พัฒนาเว็บไซต์ของเราเองและสื่อสารกับคุณให้ได้มากขึ้น

  ข้อมูลอัตโนมัติ: เรารับและเก็บข้อมูลบางประเภทของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโต้ตอบกับเรา ยกตัวอย่างเช่น คล้ายคลึงกับเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ เราใช้ "คุ้กกี้" และเรารับของมูลบางประเภทเมื่อเว็บ เบราเซอร์ของคุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือโฆษณาของเราและเนื้อหาอื่นๆที่ให้บริการในฐานะตัวแทนของ Mamba หรือ World of Dating Ltd บนหน้าเว็บไซต์อื่นๆ จ้วอย่างของข้อมูลที่เรารวบรวมและวิเคราะห์รวมถึง อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) แอดเดรส ซึ่งใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเตอร์เน็ตaddress;ล็อคอิน ; อีเมล์แอดเดรส; รหัสผ่าน; ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเช่น ชนิดของเบราเซอร์ เวอร์ชั่น หรือการตั้งค่าโซนเวลา ชนิดและรุ่นของเบราเซอร์ แบบ ปลั๊กอิน ระบบปฏิบัติการและ แพล็ตฟอร์ม; ประวัติการซื้อขาย; URL เต็มรูปแบบ คลิกสตรีมไปยัง ผ่าน และจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงวันและเวลา; หมายเลขคุ้กกี้; หน้า และบัญชีของคนอื่นที่คุณเข้าชมหรือค้นหา เราอาจจะสามารถใช้ข้อมูลของเบราเซอร์ได้ เช่น คุ้กกี้ Flash cookies (และรู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า Flash Local Shared Objects) หรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกันในส่วนที่เฉพาะของเว็บไซต์ของเราor สำหรับการป้องกันการทุจริตและเพื่อจุดประสงค์ด้านการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในขณะการเยี่ยมชม คุณอาจใช้เครื่องมือของซอฟแวร์ JavaScript เพื่อวัดและรวบรวมข้อมูลการใช้ อันรวมถึง จำนวนครั้งที่หน้าเพจมีการตอบสนอง ความล้มเหลวในการดาวน์โหลด ระยะเวลาในการชมหน้าแต่ละหน้า ข้อมูลการโต้ตอบของเพจ (เช่น การเลื่อน การคลิก และย้ายที่ของเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการเบราซ์ออกจากหน้า เราอาจจะทำการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคด้วยเพื่อช่วยให้เราสามารถระบุอุปกรณ์สื่อสารของคุณสำหรับการป้องกันการทุจริตและเพื่อจุดประสงค์ด้านการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ

  โทรศัพท์มือถือ: เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือใช้แอพที่สร้างโดย Mamba หรือ World of Dating Ltd หรือสาขาของเรา คุณอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์มือถือของคุณด้วย ซึ่งรวมถึง ตัวระบุพิเศษเฉพาะอุปกรณ์ของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาบริการตามสถานที่ที่คุณอยู่ เช่น โฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาที่ทำให้มีความเป็นเฉพาะบุคคลมากขึ้น อุปกรณ์โทรศัพท์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณปิดบริการระบุสถานที่ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการปิดบริการระบุสถานที่ เราแนะนำให้คุณติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณ

  การสื่อสารผ่านอีเมล์: เพื่อช่วยให้เราสร้างอีเมล์ที่มีประโยชน์และน่าสนใจมากขึ้น เรามักจะได้รับคำยืนยันเมื่อคุณเปิดอีเมล์จาก Mamba หรือ World of Dating Ltd หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณรองรองความสามารถดังกล่าว เรายังได้เปรียบเทียบรายชื่อของลูกค้ากับรายชื่อที่ได้รับจากบริษัทอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็นไปให้ลูกค้า

  ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ: เราอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณมาจากแหล่งอื่นและทำการเพิ่มเข้าไปในข้อมูลบัญชีของเรา ตัวอย่างของข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่นนั้นได้แก่ ข้อมูลบัญชี การซื้อขาย หรือ ข้อมูลที่ได้รับการกู้คืน และข้อมูลหน้าที่เข้าชมจากบางบริษัทซึ่งเราได้ร่วมดำเนินการโดยใช้แบรนด์ร่วมกัน หรือบริษัทที่เราได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค โฆษณาหรือบริการอื่นๆ

 2. คุ้กกี้

  คุ้กกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณและอนุญาตให้เราจดจำคุณบนเว็บไซจ์ของลูกค้าได้ หากคุณย้อนกลับมาใช้เว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือเบราเซอร์เดิมอีกครั้งหนึ่ง เราส่ง "เซสชั่น คุ้กกี้ " ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ หากและเมื่อคุณล็อคอินเข้าไปในบัญชีของคุณโดยการใส่อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านหรือไม่ก็ใช้ ช่องทาง การสื่อสาร คุ้กกี้เหล่านี้จะอนุญาตให้เราจดจำคุณไว้หากคุณได้เข้าชมหน้าหลายหน้าบนไซต์ของเราในเซสชั่นเดียวกัน ดังนั้นคุณจะได้ไม่ต้องใส่รหัสผ่านใหม่หลายรอบ เมื่อคุณลงชื่อออกหรือปิดเบราเซอร์ เซสชั่น คุ้กกี้นี้ก็จะหมดอายุลงและไม่มีผลอีกต่อไป

  เรายังใช้ คุ้กกี้ ที่มีระยะเวลานานกว่าเดิมสำหรับจุดประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อแสดงอีเมล์แอดเดรสของคุณในฟอร์มการล็อคอิน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องพิมพ์อีเมล์ให้ในแต่ละครั้งที่คุณพยายามล็อคอินเข้าใช้บัญชี เราได้ใส่รหัสคุ้กกี้ เพื่อให้มีแต่เพียงเราเท่านั้นที่สามารถแปลข้อมูลที่บรรจุอยู่ในนั้นได้

  นอกจากนั้น เรายังใช้ คุ้กกี้ เพื่อสร้าง การสื่อสาร เนื้อหา และการโฆษณาที่มีความเฉพาะตัว; เพื่อวัดประสิทธิภาพของโปรโมชั่น และเพื่อโปรโมตความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

  ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกรวบรวมโดยการใช้ คุ้กกี้ ข้อมูล ล็อก ไฟล์ และรหัสที่อยู่ในเว็บไซต์โดยพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นบุคคลที่สามโดยเฉพาะ เราใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อช่วยพัฒนาบริการที่เราจัดหาไว้ให้กับคุณ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้แล้วจะถูกใช้เพื่อเป็นข้อมูลเชิงสถิติแบบนิรนาม

  ตัวช่วยที่อยู่ในเบราเซอร์ส่วนใหญ่จะบอกคุณเกี่ยวกับว่าจะป้องกันเบราเซอร์จากการยอมรับคุ้กกี้ใหม่ ได้อย่างไร จะทำให้เบราเซอร์เตือนเมื่อคุณจะรับคุ้กกี้ใหม่ หรือจะทำให้คุ้กกี้ทั้งหมดไม่ทำงานได้อย่างไร นอกจากนั้นแล้ว คุณยังสามารถยกเลิกการทำงานหรือลบข้อมูลที่คล้ายคลึงกันที่ใช้โดยเบราเซอร์ แอด ออนส์ เช่น Flash cookies โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของ แอด ออนส์ หรือเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ผลิต เพราะคุ้กกี้จะอนุญาตให้คุณใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะที่สำคัญบางประการได้ เราจึงแนะนำให้คุณเปิดการใช้งานเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณบล็อกหรือปฏิเสธคุ้กกี้ของเรา คุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราที่จำเป็นต้องให้คุณ ลงชื่อเข้าใช้ได้

 3. Mamba และ World of Dating Ltd เผยแพร่ข้อมูล?

  เราแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าตามที่ได้อธิบายด้านล่างนี้เท่านั้น

  โปรไฟล์ของคุณ: ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในโฆษณาส่วนตัว เกณฑ์การค้นหาและโปรไฟล์ของคุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ นอกจากนั้นแล้ว ข้อมูลเหล่านี้อาจะถูกเผยแพร่โดยตรงผ่าน Mamba หรือ World of Dating Ltd หรือผ่าน พาร์ทเนอร์ของเราไปยังบุคคลอื่นที่สนใจในเว็บไซต์ ผ่านจดหมายข่าวหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (อีเมล์ ข้อความ เป็นต้น.) หรือ ภาพและเสียง (วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น.) เครื่องมือการสื่อสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น)เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบผู้คนโดยการโปรโมตโฆษณาส่วนตัว เกณฑ์การค้นหาและโปรไฟล์ ผลจากการกระทำดังกล่าว คุณจะได้รับมอบอำนาจจาก Mamba และ World of Dating Ltd ให้ผลิตซ้ำและเผยแพร่ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในโฆษณาส่วนตัว เกณฑ์การค้นหาและโปรไฟล์ของคุณ (ข้อมูลส่วนตัว คำอธิบาย ภาพ วิดีโอ เป็นต้น ในทุกส่วนของการสื่อสาร (บนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ต โดยทางอีเมล์) และ/หรือ ในทางปฏิบัติทั่วไป ในการกระจายสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารด้านภาพและเสียง (สื่อ วิทยุ โทรทัศน์แบบอนาล็อก โทรทัศน์แบบดิจิตัล เคเบิล หรือดาวเทียม) หรือการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์ อินเตอร์เน็ต) ทั่วทั้งโลกสำหรับระยะเวลาที่กำหนดขึ้นในข้อกำหนดการใช้ระหว่างคุณและเว็บไซต์นี้ คุณได้รับการมอบอำนาจจาก Mamba และ World of Dating Limited ให้ส่งผ่านข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรารวมถึงสิทธิประโยชน์ที่กล่าวไว้ด้านบนไปยังพาร์ทเนอร์และคนที่จะรับสืบทอดต่อไป

  ข้อมูลการเงิน: Mamba และ World of Dating Ltd ไม่สามารถเก็บข้อมูลทางการเงิน หรือรายละเอียด บัตรเครดิตของคุณได้ โปรดระมัดระวังว่า ข้อมูลทางการเงินและรายละเอียดของบัตรเครดิตคุณจะเก็บรักษษไว้โดยบริษัท ประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของคุณ หากคุณเลือกตัวเลือก “จ่ายในคลิกเดียว”

  ผู้ให้บริการฝ่ายที่สาม: เราจ้างบริษัทและบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่างๆแทนเรา ตัวอย่างนี้รวมถึงกันจัดหาแอพพลิเคชั่น การส่งไปรษณีย์และอีเมล์ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดหาความช่วยเหลือทางการตลาด การประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และการจัดหาบริการลูกค้า พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ แต่ไม่สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่น ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ที่ทำการประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจะเก็บชื่อ และข้อมูลบัตรเครดิตไว้เพื่อให้คุณสามารถใช้ตัวเลือก “จ่ายในคลิกเดียว” ได้ในอนาคต

  ข้อเสนอตามโปรโมชั่น: ในบางครั้ง เราจะนำเสนอกลุ่มเว็บไซต์ของลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นตัวแทนของบริษัทอื่นๆ เมื่อเราทำเช่นนี้ เราจะไม่ใส่ชื่อบริษัทและที่อยู่เอาไว้ หากคุณไม่ต้องการรับข้อเสนอเช่นนี้ โปรดปรับเปลี่ยนความชอยของ “การแจ้งเตือนอีเมล์” ในเมนู “การตั้งค่า” ในบัญชีของคุณ

  การส่งผ่านทางธุรกิจ: เมื่อเราดำเนินการในการพัฒนาธุรกิจต่อ เราอาจจะขายหรือซื้อเว็บไซต์อื่น สาขาอื่นหรือบริษัทอื่นด้วย ในการดำเนินธุรกรรมเช่นนั้น โดยทั่วไปแล้วข้อมูลของลูกค้านั้นจะเป็นสมบัติของบริษัทที่ถ่ายโอนได้แต่ยังคงคงสภาพตามที่ระบุไว้ในคำเตือนด้านความเป็นส่วนตัว (เว้นแต่ว่าลูกค้าจะยินยอมเป็นอย่างอื่น) นอกจากนั้นแล้ว ในกรณีที่ Mamba หรือสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมดถูกครอบครอง ข้อมูลของลูกค้าถือเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ถ่ายโอนได้ Mamba และ World of Dating Ltd อาจจะเผยแพร่ข้อมูลด้านภูมิสังคมที่ไม่รวมถึง ชื่อ กับพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่ออนุญาตให้พวกเขาสามารถสร้างประกาศสำหรับกลุ่มเฉพาะได้ (โดยแบ่งเป็น กลุ่ม อายุ เพศ เป็นต้น) ในกรณีนี้ เราจะไม่ส่งข้อมูลที่ระบุถึงตัวคุณไปให้พาร์ทเนอร์เหล่านี้

  การปกป้องของ Mamba, World of Dating Ltd และอื่นๆ: เราปล่อยบัญชีและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆออกมาเมื่อเราเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเหมาะสมและทำตามกฎหมาย; บังคับหรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ; หรือปกป้องสิทธิ สินทรัพย์ หรือความปลอดภัยของ Mamba, World of Dating Ltd ผู้ใช้ของเรา และอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทและองค์กรเพื่อการป้องกันการทุจริตและการลดทอนความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัท อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่า นี่ไม่รวมถึงการขาย การเช่า การแบ่งปันหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลอื่นๆจากลูกค้าสำหรับเป้าประสงค์ทางการค้าในการละเมิดพันธะสัญญาที่ระบุไว้ในส่วนนี้

  ด้วยความยินยอมของคุณ: นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณจะได้รับจดหมายแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับคุณอาจไปถึงฝ่ายที่สาม และคุณจะมีโอกาสเลือกว่าจะแบ่งปันข้อมูลนั้นหรือไม่

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับฉันนั้นปลอดภัยแค่ไหน?

  เรามีพันธกิจในการจัดการกับข้อมูลของลูกค้าด้วยมาตรฐานที่สูงยิ่งด้านความปลอดภัยของข้อมูล เราใช้ตัวป้องกันคอมพิวเตอร์ อาทิ firewalls และการเข้ารหัสข้อมูล เราบังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพเพื่อสร้างไฟล์ และเรามอบอำนาจการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวให้กับพนักงานเพื่อทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบให้สมบูรณ์เท่านั้น

  ที่ที่เราได้ให้ (หรือที่ที่คุณเลือก) รหัสผ่านซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงส่วนเฉพาะของเว็บไซต์ได้นั้น คุณจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนั้นไว้เป็นความลับ เราขอความกรุณาให้คุณไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้ใด

  น่าเสียดายที่ การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งต่อผ่านเว็บไซต์นั้นจะปลอดภัย การส่งผ่านข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความเสียงของคุณเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลแล้ว เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภันเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 5. สถานที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจได้รับการส่งต่อ และเก็บไว้ที่ สถานที่นอกพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป ("EEA") นอกจากนั้นแล้วยังได้รับการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่นอกเขต EEA ซึ่งทำงานให้เราหรือให้กับซัพพลายเออร์ของเรา (ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ ที่คุณสั่งซื้อจากเรา ประมวลผลข้อมูลการชำระเงินหรือให้บริการด้านการสนับสนุนสำหรับเว็บไซต์ ) เมื่อคุณได้ส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เราผ่านเว็บไซต์แล้ว คุณตกลงให้มีการส่งต่อ เก็บรวมรวม และประมวลผลดังกล่าว เราจะทำการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อประกันว่าข้อมูลนั้นได้รับความปลอดภัยและอยู่ภายในเงื่อนไขตามที่ได้ระบุไว้

 6. ข้อมูลใดบ้างที่ฉันสามารถเข้าถึงได้?

  Mamba และ World of Dating Ltd ให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขางเกี่ยวกับบัญชึของคุณเองโดยมีเป้าประสงค์ในการชมที่จำกัดและในบางกรณี เพื่อการอัพเดทข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างของข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายผ่านเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลที่ยืนยันความเป็นบุคคล (รวมถึง ชื่อ อีเมล์ เพศ อายุ ภาพถ่าย และที่อยู่);

 7. การตั้งค่าการแจ้งเตือนอีเมล์eฉันมีทางเลือกใดบ้าง?
  • ดังที่ได้กล่าวไว้ด้านบน คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลได้ ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นการให้ข้อมูลเพือรับประโยชน์จากส่วนของ การสื่อสาร ก็ตาม
  • คุณสามารถเพิ่มหรืออัพเดทข้อมูลบางอย่างได้ในเมนู “การตั้งค่า” ในบัญชีของคุณ โดยคุณสามารถแก้ไข ชื่อ อีเมล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ และเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อคุณอัพเดทข้อมูลแล้ว เรามักจะเก็บสำเนาของเวอร์ชั่นก่อนไว้เพื่อเป็นข้อมูลด้วย
  • ในเมนู “การตั้งค่า” ของบัญชี คุณยังสามรถเปลี่ยนการแจ้งเตือนตามความชอบได้ หากคุณไม่ต้องการรับอีเมล์หรืออีเมล์อื่นใดจากเรา โปรดปรับเปลี่ยนในความชื่นชอบ “การแจ้งเตือนอีเมล์” ในเมนู “การตั้งค่า” ของบัญชีของคุณ
  • หากคุณไม่ต้องการให้ Mamba และ World of Dating Ltd หรือพาร์ทเนอร์ของเราตีแผ่และนำข้อมูลที่คุณลงในโฆษณาส่วนตัว เกณฑ์การค้นหา หรือ โปรไฟล์ของคุณมาผลิตซ้ำใหม่ คุณสามารถยกเลิกบัญชีเว็บไซต์ของคุณได้โดยการเลือก “ลบโปรไฟล์” ในเมนู “การตั้งค่า” ซึ่งอยู่ในบัญชีของคุณ เนื่อจากข้อมูลนั้นประกอบด้วย โฆษณาส่วนตัว เกณฑ์การค้นหาและข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ การยกเลิกจะมีผลกระทบต่อการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ในการสื่อสารเหล่านี้เท่านั้น (ตีพิมพ์แล้ว สื่อ ภาพและเสียงหรืออีเล็กทรอนิกส์)ที่บรรจุ โฆษณาส่วนตัว เกณฑ์การค้นหาและข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ
 8. เด็กๆสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้หรือไม่?

  เด็กๆไม่สามารถใช้บริการของเราได้และเราขอความกรุณามิให้ผู้เยาว์ (บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) ส่งข้อมูลส่วนตัวมาหาเราหรือใช้บริการของเรา

ความรับผิดชอบทางกฎหมาย

 • Mamba จัดหาและรักษาเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ตามพื้นฐานของ “สิ่งที่เป็นอยู่”
 • Mamba พึงรับผิดชอบในส่วนของการจัดหาบริการที่มีทักษะที่สมเหตุสมผลและการดูแลเอาใจใส่โดยไม่ให้การรับประกันในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์
 • ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ Mamba ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายชนิดใดก็ตาม อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่แต่การสูญเสียโดยทางตรง ทางอ้อม การลงโทษและผลจากการสูญเสีย ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาที่คุณได้แจ้งต่อ Mamba หรือไม่และ Mamba ไม่ต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินใดๆเป็นค่าสินไหมทดแทน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความสัมพันธ์ต่อ:
  • ข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนบนเว็บไซต์และการขัดข้องต่อหรือการล่าช้าในการอัพเดทบริการ;
  • การฝ่าฝืนไม่ว่าโดยใครก็ตามต่อสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายที่สามโดยการใช้;
  • จำนวนความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากไวรัสหรือซอฟว์ที่ผิดปกติซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ ซอฟแวร์ ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่นๆ โดยบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือการส่งต่อผ่านอีเมล์หรือไฟล์ที่แนบไว้และได้รับจาก Mamba หรือคนที่ได้รับใบอนุญาต;
  • การมีอยู่ คุณภาพ, เนื้อหาหรือธรรมชาติของเว็บไซต์อื่นบนอินเตอร์เน็ตcontent ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ โดยฝ่ายที่สาม (“ไซต์จากภายนอก”) ซึ่งเว็บไซต์นั้นเชื่อมอยู่ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับไซต์จากภายนอก (รวมถึง ‘คุ้กกี้’,ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลลับ หรือ การซื้อขายชื่อโดเมนหรือบริการอื่นๆ) คุณสามารถติดต่อผู้ดูแลไซต์หรือเว็บมาสเตอร์สำหรับไซต์ภายนอกหากมีความกังวลเกี่ยวกับลิงค์ เว็บไซต์หรือการทำธุรกรรมดังกล่าว;
  • การเข้าถึง การใช้หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ /หรือ ข้อมูลและ/หรือ การสื่อสาร หรือสื่อใดๆโดยการส่งเข้ามาที่ Mamba โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากบุคคลที่สาม;
  • การเป็นตัวแทน การรับรอง เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆซึ่งไม่ได้อยู่ในคำเตือนนี้ก็อาจมีผลบังคับใช้
 • Mamba ไม่รับประกันว่าการปฏิบัติงานของเว็บไซต์นั้นจะไม่มีการถูกขัดจังหวะหรือไม่มีข้อผิดพลาดเลย

การยกเลิก

 1. Mamba มีสิทธิในการยกเลิกสัญญาฉบับนี้และยกเลิก แขวนหรือไม่ให้เข้าถึงการใช้เว็บไซต์ได้ในทันทีหากคุณละเมิดข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งซึ่งอยู่ในดุลพินิจของทีมงานเพียงผู้เดียว
 2. การยกเลิกพึงกระทำปราศจากอคติต่อสิทธิที่มีอยู่ของทุกฝ่าย
 3. Mamba ไม่มีพันธะผูกพันต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธะสัญญาภายในสัญญาฉบับนี้ หากความล้มเหลวนั้นเกิดจากเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมและไม่เคยปรากฏมาก่อนของฝ่ายดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ การสื่อสารที่ล้มเหลว ไฟไหม้ น้ำท่วม สงครามหรือการกระทำของพระเจ้า

ทั่วไป

 1. ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนั้นไม่ได้ถูกบังคับใช้ ในส่วนนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของ Mamba ไม่พึงถูกตีความจนกว่าจะมีการสะท้อนถึงเป้าประสงค์ของทั้งผู้ใช้ หรือ Mamba และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดพึงยังคงสามารถมีผลบังคับใช้อยู่
 2. ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นจากข้อตกลงระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้และ Mamba ทั้งหมดและพึงสามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อยกเว้นต่อข้อกำหนดใดในสัญญาซึ่งอาจถูกอ้างถึงตามที่ได้ระบุไว้
 3. ข้อกำหนดนั้นควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหพันรัฐรัสเซีย ประเด็นเหล่านี้จะไม่ได้รับการประนีประนอมโดยข้อกำหนดตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
 4. ในกรณีข้อพิพาทหรือความต่างใดๆที่เกิดขึ้นในการเชื่อต่อกับการเติมเต็มข้อกำหนดเหล่านี้ คุณและ Mamba พึงทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โดยหนทางการเจรจาก่อน ข้อพิพาทที่ไม่สามารถบรรลุได้ด้วยการเจรจาพึงได้รับการแก้ไขโดยกระบวนการที่ได้ตั้งไว้โดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
 5. ในกรณีที่คุณจ่ายค่าบริการของเว็บไซต์หรือเติมเงินในบัญชีของคุณบนเว็บไซต์ Mamba มีสิทธิ์ที่จะให้รางวัลคุณเพิ่มเติมเป็นเงินโบนัสในบัญชีของคุณ การกระทพบางอย่างของคุณอาจนำไปสู่การสะสมเงินโบนัส และจำนวนของโบนัสที่ได้รับเครดิตโดย Mamba และสามารถเปลี่ยนได้โดยการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์เข้าไป เงินโบนัสสามารถใช้เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการของเว็บไซต์ Mamba อาจใช้ข้อจำกัดในการใช้เงินโบนัส ซึ่งรวมถึงการบริการที่จำกัดของบริการซื่งสามารถทำให้เกิดขึ้น ด้วยการใช้เงินโบนัส
 6. หากคุณมีดุลบัญชีเป็นบวกในบัญชีบนเว็บไซต์ของคุณและคุณไม่ใช้บริการที่เสียค่ายบริการภายในระยะเวลาสามเดือน คุณตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ แจ้งให้ทาง Mamba ทราบเพื่อแลกเปลี่ยนเงินดุลให้เท่ากับเงินโบนัส
 7. หากผู้ใช้ที่อยู่ภายในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียยินยอมตามข้อตกลงนี้ นั่นหมายถึงตกลงตามเงื่อนไขของสัญญาที่นำเสนอโดยบริการ «ชำระเงินเคลื่อนที่>> และยินยอมตามสัญญา Offer Agreement นี้

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า:

54 Poland Street, London, W1F 7NJ, UK

ไม่สามารถค้นหาได้เพราะคุณได้ปิดการใช้งาน« การเข้าร่วมโปรไฟล์ของคุณในการค้นหา». หากต้องการยกเลิกข้อจำกัด คุณจะต้อง

Copyright "Ladyboy.su"
mobile site

ชำระค่าบริการเสร็จสมบูรณ์

บริการจะเปิดใช้งานได้เร็วๆนี้
ตกลง

ข้อผิดพลาดได้เกิดขึ้น

รีเฟรชหน้าแล้วลองใหม่อีกครั้งใน 5 นาที
ตกลง